جا قاشقی تکی گلدار

New product

8,900 تومان

برگه اطلاعات

ابعادقطر 11 ارتفاع 20 سانتیمتر
جنسجنس چینی با پایه استیل
ویژگیدر طرح های متفاوت گل

اطلاعات بیشتر

جنس چینی با پایه استیل
در طرح های متفاوت گل
قطر 11 ارتفاع 20 سانتیمتر
با قیمتی استثنایی در جنسا

نقد و نظرات